ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 19 ฉบับที่ 151 ประจำเดือนตุลาคม 2566

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มอบ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 19 ฉบับที่ 151 ประจำเดือนตุลาคม 2566  สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่เว็บไซต์  https://www.nrct.go.th/   หรือคัดลอกลิงค์จดหมายข่าว วช. ได้ที่   https://nrct.go.th/e-publish1//newsletter/shelf/shelf.html

Image
1