การใช้งานระบบการยืนยันตัวตน OpenAthens

เข้าใช้งานได้กับทุกฐานข้อมูลออนไลน์ที่หอสมุดมีให้บริการได้สะดวก  ทุกที่/ทุกเวลาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์โดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์หอสมุด  https://library.rmutsv.ac.th/main.php

เลือกเมนู Sign in หรือ Institutional  login  เลือก  RMUTSV  และ login ด้วย Username  และ Password ที่เข้า email  ของมหาวิทยาลัย