ประชาสัมพันธ์รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง วุฒิสภา : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบบรัฐสภาไทย

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง วุฒิสภา : ความสำคัญและบทบาทในการปกครองระบบรัฐสภาไทย สามารถ Download ข้อมูลจากลิงค์ https://me-qr.com/th/mobile/pdf/18566495

Image
1