ห้ามนำอาหาร หรือ เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในหอสมุด

Image
1